Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα xtraclean.gr

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και υπηρεσίες, που διατίθενται σε εσάς μέσω της Ιστοσελίδας μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη από μέρους σας αποδοχή των Όρων Χρήσεως και της Πολιτικής Απορρήτου, όπως περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλείσθε να μην επισκέπτεσθε και να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.
1. Τροποποίηση στους Όρους Χρήσης

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου θα υπόκειται στην πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, όπως αυτοί εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε κατά καιρούς σε αυτούς, ώστε να επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και συμφωνείτε με την τελευταία έκδοση αυτών.
2. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να αλλάξει ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μπλογκς που διαχειριζόμαστε, να καταργούμε λογαριασμούς ή περιεχόμενο, να διαγράφουμε κείμενα ή σχόλια, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ενημέρωσης ή αιτιολόγησης.
3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα, καθώς και όλα τα κείμενα, φωτογραφίες, video που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην ιδιοκτησία της xtraclean ή των δικαιοπαρόχων αυτής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, λήψη, μετάδοση, αναπαραγωγή, εκτύπωση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

Μπορείτε να προβάλετε, να λάβετε και να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο του Περιεχομένου που διατίθεται σε εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) το Περιεχόμενο Ιστοσελίδας και Τοποθεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σκοπούς ενημέρωσης.

(β) Το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου δεν αναπαράγεται ή συμπεριλαμβάνεται σε οποιοδήποτε άλλο έργο ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.

(γ) Το Περιεχόμενο του Site δεν επιτρέπεται να τροποποιείται, να αντιγράφεται, να μεταβάλλεται, να διανέμεται, να πλαισιώνεται, να αναπαράγεται, να αναδημοσιεύεται, να μεταφορτώνεται, να εμφανίζεται, να αποστέλλεται, να μεταδίδεται ή να πωλείται υπό οιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη έγκρισή μας.
4. Περιορισμός ευθύνης

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την πληρότητα του Περιεχομένου της. Το περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο και δεν δεσμευόμαστε για τη συνεχή ενημέρωση του εν λόγω υλικού και περιεχομένου.

Δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχόμενου του ιστότοπου που παρέχεται από τρίτους. Η αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, που παρέχονται, γίνεται αποκλειστικά από εσάς τους ιδίους και δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο Ιστοσελίδων τρίτων.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης, ο Δικτυακός Τόπος και όλο το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται “ως έχει” χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή (είτε από το κοινό δίκαιο, έθιμο, νόμο ή άλλως).

Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε Περιεχόμενο Site και οποιαδήποτε λειτουργία του Δικτυακού Τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή ο διαθέσιμος διακομιστής είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο του ιστότοπου θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου, όσον αφορά την πληρότητα και την αξιοπιστία του. Δεν θα ευθυνόμαστε για την ασφάλεια του Δικτυακού Τόπου, για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού κατά τη διαμετακόμιση ή απώλεια ή καταστροφή υλικού ή δεδομένων κατά τη φόρτωση σε οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών.

Η λήψη ή η απόκτηση οποιουδήποτε περιεχομένου μέσω του Δικτυακού Τόπου πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση ή λήψη περιεχομένου από τον ιστότοπο.

Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για: (α) οποιαδήποτε άμεση απώλεια, αξίωση ή ζημία, (β) κάθε απώλεια κέρδους ή απώλεια αποταμίευσης (είτε άμεση είτε έμμεση), που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με (i) τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας. (ii) τυχόν αποτυχία ή καθυστέρηση στη χρήση

οποιουδήποτε στοιχείου ή Περιεχομένου ή διαθεσιμότητα του Δικτυακού Τόπου, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας.
5. Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων μερών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσα από την Ιστοσελίδα μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να συνδέεστε με ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τις σελίδες αυτές, ούτε το περιεχόμενο αυτών, και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές. Η επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Για τον λόγο αυτόν σας συνιστούμε πριν κάνετε χρήση οποιασδήποτε τέτοιας σύνδεσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, να ενημερώνεστε σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Ομοίως, δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου ιστοτόπου που παρέχεται από τρίτους.
6. Άρνηση πρόσβασης

Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή αν κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους.
7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την παρούσα Συμφωνία και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, ως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.